License »

Please find information regarding SIA Rigatta´s telecom license and other public information about our telecom activities at the website of the Latvian Telecom Regulator SPRK.

Information about interface parameters »

Informācija saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma 19.panta pirmās daļas 6.punktu .

Saskaņā ar Elektornisko sakaru likuma 19 .panta pirmās daļas 6.punktu, SIA "Rigatta" ir noteikusi publiskā telefona tīkla pieslēguma punkta parametrus.

1. H.323 nodrošina izsaukumu vadību, kanālu uzstādīšanu un nosaka kodeku (kodētājdekodētāju) specifikācijas (RFC1889 un RFC1890), lai, izmantojot protokolu IP, pakešu komutācijas tīklos, tīklā Internet un lokālajos tīklos reālajā laikā varētu pārraidīt balsi.
 
1.1. Fiziskais interfeiss - ligzda RJ 45 atbilstoši CENELEC EN 28877, EN 60603-7; Pieļaujama   arī nesimetriska BNC (75W ) savienotāja izmantošana.  
 
1.2. Elektriskais interfeiss  - 5. kategorijas kabelis ir izmantots 100 Mbit/s tīklos, tādi kā 100BASE-TX Ethernet, kaut gan IEEE 802.3ab definē standartus 1000BASE-T - Gigabit Ethernet 5.kategorijas kabelis. Kad 5.kabelim ir 3 vijumi uz 2.5 cm katram kabeļu pārim.
  
1.3. Drošības prasības – saskaņā ar EC Direktīvu 73/23/EEC, LVS EN 41003:2002 “Īpašas drošības prasības iekārtām, ko pievieno sakaru tīkliem.”; LVS EN 60950-1:2006 “Informācijas tehnoloģijas iekārtas – Drošums – 1.daļa: Vispārīgās prasības”.

1.4. Elektromagnētiskās saderības prasības – saskaņā ar EC Direktīvu 89/336/EEC (Latvijas Republikā ir spēkā visi EC harmonizētie standarti, kas attiecas uz elektromagnētisko saderību).


2. SIP protokols
, kas līdzīgs protokolam H.323, un izmanto mazāk resursu,tādēļ ir piemērots mazām pārnēsājamām ierīcēm. SIP tika iecerēts kā protokols sesiju uzstādīšanai, modificēšanai un nobeigšanai ar vienu vai vairākiem dalībniekiem. Sesijas laikā tas sniedz IP telefonijas pakalpojumus. Signalizācijas protokols: SIP protokols aprakstīts ar v2.0 RFC3398, RFC3261, RFC2833, RFC3264 specifikācijām un funkcionē kopā ar UDP protokolu, kas ir aprakstīts IETF RFC 768 , kas ir daļa no IP tīkla.

 2.1. Fiziskais interfeiss - ligzda RJ 45 atbilstoši CENELEC EN 28877, EN 60603-7;Pieļaujama arī nesimetriska BNC (75W ) savienotāja izmantošana.   

 
 2.2. Elektriskais interfeiss  - 5. kategorijas kabelis ir izmantots 100 Mbit/s tīklos, tādi kā 100BASE-TX Ethernet, kaut gan IEEE 802.3ab definē standartus 1000BASE-T - Gigabit Ethernet 5.kategorijas kabelis. Kad 5.kabelim ir 3 vijumi uz 2.5 cm katram kabeļu pārim.
      
 2.3. Drošības prasības – saskaņā ar EC Direktīvu 73/23/EEC, LVS EN 41003:2002 “Īpašas drošības prasības iekārtām, ko pievieno sakaru tīkliem.”; LVS EN 60950-1:2006 “Informācijas tehnoloģijas iekārtas – Drošums – 1.daļa: Vispārīgās prasības”.
 
 2.4. Elektromagnētiskās saderības prasības – saskaņā ar EC Direktīvu 89/336/EEC (Latvijas Republikā ir spēkā visi EC harmonizētie standarti, kas attiecas uz elektromagnētisko saderību).

 


Get in touch with us !

info@rigatta.com
+371 67651010

fb logo